O szkole

Do naszej szkoły uczęszczają dzieci obywateli polskich przebywające tymczasowo na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz dzieci Polonii amerykańskiej.

 

Szkolny Punkt Konsultacyjny (SPK) podlega pod  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul.  Kielecka 43, 02-530 Warszawa

 

Kierownikiem SPK jest Katarzyna Gierzyńska

Telefon: 202-468-9479

Email: waszyngton@orpeg.pl

 

SPK w Waszyngtonie, który istnieje od 1971 roku realizuje uzupełniający program nauczania tzn. prowadzi zajęcia z wybranych przedmiotów nie objętych nauczaniem w szkołach amerykańskich oraz przedmiotów, w nauczaniu których występują istotne różnice między programem szkoły polskiej i amerykańskiej. Stawiamy sobie dwa równorzędne cele: umożliwienie uczniom kontynuowania edukacji w Polsce oraz propagowanie tradycji Ojczyzny i języka polskiego.

 


 

Kształcenie w SPK obejmuje dwa typy szkół:

1. szkołę podstawową (klasy I-VII)
2. gimnazjum (klasy II-III)

 

SPK prowadzi również zajęcia dodatkowe:

1. klasę "0”
2. religię (dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej)

 

Lekcje odbywają się raz w tygodniu, w soboty lub w niedziele, w godzinach  9.00 - 15.00.    

 

 

Uczeń kończący naukę w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujacych w systemie oświaty Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Regulamin_Rady_Rodzicow_.doc54.5 KB