Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie odbyło się w sobotę, 9 września 2017 r. Pani Kierownik Blandyna Hłasko przywitała serdecznie zgromadzonych po wakacjach uczniów, grono pedagogiczne oraz rodziców. Gościem honorowym uroczystości był Konsul Generalny w Waszyngtonie Zygmunt Matynia wraz z małżonką. Pan Konsul podziękował nauczycielom i rodzicom za pracę i wysiłek, jaki wkładają w nauczanie języka polskiego oraz krzewienie kultury polskiej wśród dzieci i młodzieży oraz życzył uczniom owocnego roku szkolnego. Odczytany został list Dyrektora ORPEG Anny Radeckiej skierowany do nauczycieli, uczniów i rodziców z okazji inauguracji roku szkolnego 2017/2018. Następnie omówione zostały sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem szkoły w nowym roku szkolnym. Zajęcia lekcyjne nadal odbywać będą się w budynku szkoły Longfellow Middle School. Pani Kierownik zakończyła uroczystość i życzyła całej szkolnej społeczności spokojnego, pracowitego i owocnego roku szkolnego 2017/2018.