Grono pedagogiczne

 OPIEKUNOWIE KLAS

Rok szkolny 2017/2018

 

KLASA I SP (sala 140)

Patrycja Właśniewska , email: patwla@yahoo.com

 

KLASA II SP (sala 142)

Hanna Patyk, email: apatyk@verizon.net

 

KLASA III SP (sala 141)

Anna Wolska-Lee, email: annawolska83@hotmail.com

 

KLASA IV SP (sala 148)

Blandyna Hłasko, email:bhlasko@gmail.com

 

KLASA V SP (sala 143)

Katarzyna Kazimierczak, email:  kasiakaz84@gmail.com

 

KLASA VI SP (sala 145)

Agnieszka Ciarkowska, email: ciarkowska@msn.com

 

KLASA VII SP (sala 136)

Katarzyna Lubaczewska, email: timmerlubaczewska@gmail.com

 

KLASA II/III GIMNAZJUM (sala 135)

Katarzyna Gierzyńska, email:kgnowak@yahoo.com

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 Agnieszka Ciarkowska, email: ciarkowska@msn.com

 

 

 

 


Pokój Nauczycielski znajduje się w sali 134

 

 

 


ZAJĘCIA DODATKOWE

 

KLASA „ZERO” (sala 139)

Bożena Wolska, email: bozena.wolska@yahoo.pl

 

RELIGIA w kl. II SP i III SP 

Ks. Jerzy Frydrych: email: polish.parish@parafia-dc.org