Grono pedagogiczne

 OPIEKUNOWIE KLAS

Rok szkolny 2018/2019 

 

KLASA I SP (sala 139)

Ewa Błaszczyk-Cebula , email: ewa.blaszczyk.cebula@gmail.com

 

KLASA II SP (sala 142)

Patrycja Właśniewska, email: patwla@yahoo.com

 

KLASA III SP (sala 143)

Hanna Patyk, email: apatyk@verizon.net

  

KLASA IV SP (sala 151)

Dorota Ponikiewska, email: dorotatm@yahoo.com

 

KLASA V SP (sala 150)

Katarzyna Gierzyńska, email:  kgnowak@yahoo.com

 

KLASA VI SP (sala 149)

Blandyna Hłasko, email: bhlasko@gmail.com

 

KLASA VII SP (sala 140)

Agnieszka Ciarkowska, email: ciarkowska@msn.com

 KLASA VIII SP (sala 148)

Agnieszka Ciarkowska, email: ciarkowska@msn.com

KLASA III GIMNAZJUM (sala 135)

Katarzyna Kazimierczak, email: kasiakaz84@gmail.com

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 Agnieszka Ciarkowska, email: ciarkowska@msn.com

 

 

 

 


Pokój Nauczycielski znajduje się w sali 134

 

 

 


ZAJĘCIA DODATKOWE

 

KLASY „ZERO” (sala 140 i sala 141)

Bożena Wolska, email: bozena.wolska@yahoo.pl

Anna Wolska-Lee, email: annawolska83@hotmail.com

 

RELIGIA w kl. II SP i III SP 

Ks. Jerzy Frydrych: email: polish.parish@parafia-dc.org