Prezentacja uczniów klasy VII SP- Adam Mickiewicz DZIADY Cz.II